» فروشگاه پرشین ست،
آخرین نویسنده: admin | شروع کننده موضوع: admin | ارسال شده در انجمن: فروشگاه پرشین ست/انواع محصولات:3D-full hd.4K | بازدید ها: 596027 | پاسخ ها: 15462
» نرم افزار جدید و رسمی رسیور MediaStar MS-Diamond Z1 به تاریخ 2018.06.20 ورژن: v3.3.2
آخرین نویسنده: edris59 | شروع کننده موضوع: sally | ارسال شده در انجمن: MediaStar_ms-Diamond Z1 | بازدید ها: 61 | پاسخ ها: 2
» نرم افزار جدید و رسمی رسیور StarSat SR-9990HD به تاریخ 2018.07.14 ورژن: v2.38
آخرین نویسنده: sally | شروع کننده موضوع: sally | ارسال شده در انجمن: SR-9990HD | بازدید ها: 14 | پاسخ ها: 0
» نرم افزار جدید و رسمی رسیور StarSat SR-8989HD VEGA به تاریخ 2018.07.14 ورژن: v2.38
آخرین نویسنده: sally | شروع کننده موضوع: sally | ارسال شده در انجمن: SR-8989HD | بازدید ها: 9 | پاسخ ها: 0
» نرم افزار جدید و رسمی رسیور StarSat SR-6969HD VEGA به تاریخ 2018.07.14 ورژن: v2.38
آخرین نویسنده: sally | شروع کننده موضوع: sally | ارسال شده در انجمن: SR-6969HD | بازدید ها: 8 | پاسخ ها: 0
» نرم افزار جدید و رسمی رسیور StarSat SR-6060HD به تاریخ 2018.07.14 ورژن: v2.38
آخرین نویسنده: sally | شروع کننده موضوع: sally | ارسال شده در انجمن: SR-6060HD | بازدید ها: 6 | پاسخ ها: 0
» نرم افزار جدید و رسمی رسیور StarSat SR-5959HD به تاریخ 2018.07.14 ورژن: v2.38
آخرین نویسنده: sally | شروع کننده موضوع: sally | ارسال شده در انجمن: استارست HD سری 5000 | بازدید ها: 6 | پاسخ ها: 0
» نرم افزار جدید و رسمی رسیور StarSat SR-4090HD به تاریخ 2018.07.14 ورژن: v2.38
آخرین نویسنده: sally | شروع کننده موضوع: sally | ارسال شده در انجمن: استـارست HD سایر مدلها | بازدید ها: 3 | پاسخ ها: 0
» نرم افزار جدید و رسمی رسیور StarSat SR-4080HD به تاریخ 2018.07.14 ورژن: v2.38
آخرین نویسنده: sally | شروع کننده موضوع: sally | ارسال شده در انجمن: استـارست HD سایر مدلها | بازدید ها: 5 | پاسخ ها: 0
» نرم افزار جدید و رسمی رسیور StarSat SR-4070HD به تاریخ 2018.07.14 ورژن: v2.38
آخرین نویسنده: sally | شروع کننده موضوع: sally | ارسال شده در انجمن: استـارست HD سایر مدلها | بازدید ها: 5 | پاسخ ها: 0
» نرم افزار جدید و رسمی رسیور StarSat SR-4040HD VEGA به تاریخ 2018.07.14 ورژن: v2.38
آخرین نویسنده: sally | شروع کننده موضوع: sally | ارسال شده در انجمن: استـارست HD سایر مدلها | بازدید ها: 7 | پاسخ ها: 0
» نرم افزار جدید و رسمی رسیور StarSat SR-2090HD VEGA به تاریخ 2018.07.14 ورژن: v2.38
آخرین نویسنده: sally | شروع کننده موضوع: sally | ارسال شده در انجمن: SR-2090HD | بازدید ها: 5 | پاسخ ها: 0
» نرم افزار جدید و رسمی رسیور StarSat SR-2090HD SUPER به تاریخ 2018.07.14 ورژن: v2.38
آخرین نویسنده: sally | شروع کننده موضوع: sally | ارسال شده در انجمن: SR-2090HD | بازدید ها: 5 | پاسخ ها: 0
» نرم افزار جدید و رسمی رسیور StarSat SR-2090HD NEW به تاریخ 2018.07.14 ورژن: v2.38
آخرین نویسنده: sally | شروع کننده موضوع: sally | ارسال شده در انجمن: SR-2090HD | بازدید ها: 4 | پاسخ ها: 0
» نرم افزار جدید و رسمی رسیور StarSat NANO به تاریخ 2018.07.14 ورژن: v2.38
آخرین نویسنده: sally | شروع کننده موضوع: sally | ارسال شده در انجمن: استـارست HD سایر مدلها | بازدید ها: 5 | پاسخ ها: 0
» چگونه سرعت دستگاه اندرویدی خود را با استفاده از گزینه‌ توسعه‌دهنده افزایش دهیم؟
آخرین نویسنده: russell | شروع کننده موضوع: russell | ارسال شده در انجمن: اخبار موبایل و تلفن های همراه | بازدید ها: 37 | پاسخ ها: 0
» ترفندهای مهم برای کارایی بیش‌تر ایرپادهای اپل
آخرین نویسنده: russell | شروع کننده موضوع: russell | ارسال شده در انجمن: اخبار موبایل و تلفن های همراه | بازدید ها: 20 | پاسخ ها: 0
» نرم افزار جدید و رسمی رسیور StarSat SR-9990HD به تاریخ 2018.07.07 ورژن: v2.37
آخرین نویسنده: sally | شروع کننده موضوع: sally | ارسال شده در انجمن: استارست HD سری 9000 | بازدید ها: 28 | پاسخ ها: 0
» نرم افزار جدید و رسمی رسیور StarSat SR-8989HD VEGA به تاریخ 2018.07.07 ورژن: v2.37
آخرین نویسنده: sally | شروع کننده موضوع: sally | ارسال شده در انجمن: SR-8989HD | بازدید ها: 21 | پاسخ ها: 0
» نرم افزار جدید و رسمی رسیور StarSat SR-6969HD VEGA به تاریخ 2018.07.07 ورژن: v2.37
آخرین نویسنده: sally | شروع کننده موضوع: sally | ارسال شده در انجمن: SR-6969HD | بازدید ها: 20 | پاسخ ها: 0
بارگذاری مجدد \ سریعتر \ کندتر \ توقف \ برعکس